Binnen

Met de nieuwbouw zullen we ook de onderwijsruimtes nog meer laten passen bij wat onze leerlingen nodig hebben. Bijvoorbeeld door naast lokalen ook meer plekjes te maken waar leerlingen rustig in stilte kunnen werken en plekken waar leerlingen juist samenwerken.

De campus bestaat uit vier gebouwen; 

Het Entreegebouw presenteert zich aan de Hugo de Grootlaan. Naast de receptie, conciërge en administratieve functies bevinden zich hier ook de nieuwe aula en het domein Kunst.

Het te behouden gebouw uit 2013 wordt het Alfa-gebouw. Hierin blijft de huidige aula gehandhaafd, de overige gebouwdelen worden opnieuw ingedeeld zodat deze aansluiten op de gewenste onderwijsvorm. De mediatheek en de personeelskamer (met terras) worden ook in dit gebouw ondergebracht.

In het Bèta/Gamma-gebouw worden de onderwijsfuncties van de domeinen Bèta (met o.a. natuurkunde, scheikunde en wiskunde) en Gamma (met o.a. aardrijkskunde, geschiedenis en economie) ondergebracht. Dit gebouw ligt richting het Sabapad.

Het huidige Sportgebouw wordt aangevuld met twee nieuwe gymzalen en ondersteunende functies. Door een transparante kopgevel van de gymzalen ontstaat er een duidelijke zichtrelatie tussen sport en het binnenterrein.

Overzicht van de nieuwe campus